اخبار

مقدمه

از ابتدای تأسیس دانشکده فیزیک در سال 1967 ، این دانشکده سعی کرده تمامی برنامه های آموزشی را با دپارتمان های معتبر فیزیک در سراسر جهان منطبق کند. می بینیم که تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی منتشر شده در مجلات بین المللی از صد نفر فراتر رفته است. این دانشکده شامل اساتید حوزه های اصلی فیزیک در ایران است. امروزه بیش از 350 دانشجوی کارشناسی و بیش از 250 دانشجوی فوق لیسانس تحت نظارت 31 عضو هیأت علمی، گاه اساتیدی از داخل یا خارج از کشور هستند.

اطلاعات بیشتر

دستاوردها

سمینارها و کارگاهها

Responsive Image
25 May 2024

گذار فازهای کوانتومی و نظم توپولوژیک : بستری برای رایانش کوانتومی

Responsive Image
12 May 2024

سمینار مشترک گروه ذرات، کیهان شناسی و مرکز پژوهشی فیزیک انرژی‌های بالا

Responsive Image
30 Apr 2023

کارگاه آموزشی مقاله نویسی