اخبار

مقدمه

از ابتدای تأسیس دانشکده فیزیک در سال 1967 ، این دانشکده سعی کرده تمامی برنامه های آموزشی را با دپارتمان های معتبر فیزیک در سراسر جهان منطبق کند. می بینیم که تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی منتشر شده در مجلات بین المللی از صد نفر فراتر رفته است. این دانشکده شامل اساتید حوزه های اصلی فیزیک در ایران است. امروزه بیش از 350 دانشجوی کارشناسی و بیش از 250 دانشجوی فوق لیسانس تحت نظارت 31 عضو هیأت علمی، گاه اساتیدی از داخل یا خارج از کشور هستند.

اطلاعات بیشتر

دستاوردها

سمینارها و کارگاهها

Responsive Image

زنگ پژوهش

در این بخش می توانید به آرشیو جلسات زنگ پژوهش دسترسی داشته باشید.

آرشیو زنگ پژوهش
Responsive Image

سمینارهای علمی

در این بخش می توانید به آرشیو سمینارهای علمی دانشکده دسترسی داشته باشید.

آرشیو سمینارهای علمی
Responsive Image

کارگاهها

در این بخش می توانید به آرشیو کارگاهها آموزشی دسترسی داشته باشید.
آرشیو کارگاهها