تاریخ ارائه: ساعت ۱۷:۰۰
یکشنبه ۹ اردیبهشت
ساعت ارائه:
ساعت ۱۷:۰۰
​ محل برگزاری: (به صورت هیبریدی)  
دانشکده فیزیک - طبقه منفی یک - آمفی‌تئاتر (تالار جناب)  کلاس مجازی گروه کیهانشناسی دانشکده فیزیک ​
سمینار مشترک گروه ذرات، کیهان شناسی و مرکز پژوهشی فیزیک انرژی‌های بالا


 

سخنرانان

Farnik Nikakhtar