ارائه شفاهی دانشجویان دکتری

ارائه شفاهی دانشجویان دکتری

سلام
از همه‌ی اساتید محترم و دانشجویان گرامی دعوت می شود در جلسه ارائه‌ی شفاهی دانشجویان دکترای دانشکده شرکت کنند.


زمان  :‌    چهارشنبه ۸ آذر ساعت ۸ تا ۱۱ صبح


مکان ها    :     گروه اول تالار جناب،         گروه دوم تالار پرتوی


جزئیات برنامه و زمان‌بندی ارائه‌ها را در ادامه مشاهده بفرمایید.

 


 


 

دانلود فایل