اعضای هیئت علمی بازنشسته

محمد اخوان

استاد (بازنشسته)

شماره اتاق : 522

صندوق پستی :9161-11155

تلفن دفتر : 66164510-021

تلفن آزمایشگاه : 66164544-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل : akhavan@sharif.edu

صفحه شخصی

صفحه گروه تحقیقاتی

مغناطیس

ابررسانایی

دانلود

فرهاد اردلان

استاد (بازنشسته)

شماره اتاق : 520

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164504-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :  ardalan@sharif.edu

صفحه شخصی

نظریه ریسمان

نظریه میدان

دانلود

حسام الدین ارفعی

استاد (بازنشسته)

شماره اتاق : 518

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164505-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :  arfaei@sharif.edu

صفحه شخصی

فیزیک ذرات

نظریه ریسمان و نظریه میدان کوانتومی

دانلود

احمد امجدی

دانشیار (بازنشسته)

شماره اتاق : 433

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164511-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :  amjadi@sharif.edu

صفحه شخصی

لیزر پزشکی

فیزیک پزشکی

فوتونیک

لیزر ابلیشن

دانلود

عباس انواری

استاد (بازنشسته)

شماره اتاق : 527

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164501-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :  anvari@sharif.edu

صفحه شخصی 1

صفحه شخصی 2

فیزیک پلاسما

فیزیک لیزری

فیزیک پرتو گاما

دانلود

جلال صمیمی

استاد ( بازنشسته)

 
 
 

اخترفیزیک انرژی بالا و نجوم پرتو گاما

دانلود

رضا منصوری

استاد (بازنشسته)

شماره اتاق : 514

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164508-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :  mansouri@ipm.ir

صفحه شخصی

نسبیت و کیهان شناسی

دانلود

سید محمد مهدوی

استاد

شماره اتاق : 435

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164517-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل : mahdavi@sharif.edu

صفحه شخصی

خواص نوری نانوذرات و نانوساختارها

کار بر روی مواد گازوکرومیک

سنسورهای گاز

آشکارسازهای عکس

سلول های خورشیدی

کار بر روی مواد چند فرویک

لیزرهای تصادفی و سیستم های نوری بی نظم

دانلود

محمد رضا هدایتی دزفولی

استادیار (بازنشسته)

شماره اتاق : 434

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164518-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :  hedayati@sharif.edu

دینامیک و تکامل ستارگان فشرده

دانلود

محمد علی وساقی

استاد (بازنشسته)

شماره اتاق : 523

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164520-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :  vesaghi@sharif.edu

صفحه شخصی

ساختارهای نانو

نانو ذرات فلزی

نانولوله ها و نانوحسگرها

الماس مانند کربن

دستگاه های نیمه هادی

انرژی خورشیدی

دانلود

مهدی گلشنی

استاد (بازنشسته)

شماره اتاق : 515

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164507-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :  rgolshani@sharif.edu

صفحه شخصی 1 

صفحه شخصی 2 

فیزیک ذرات

جنبه های بنیادی و فلسفی فیزیک

فلسفه علم

الهیات

دانلود