دکتر مهدی کارگریان استادیار دانشکده فیزیک دانشگاه شریف ،داور ممتاز انجمن فیزیک آمریکا APS شد

دکتر مهدی کارگریان استادیار دانشکده فیزیک دانشگاه شریف ،داور ممتاز انجمن فیزیک آمریکا APS شد


 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف، طبق آخرین اعلام انجمن فیزیک آمریکا APS  فهرست جدید "داوران ممتاز" مجموعه مجلات APS  این انجمن در سال 2024 معرفی شد. در این میان نام دکتر مهدی کارگریان استادیار دانشکده فیزیک دانشگاه شریف نیز در  فهرست قرار گرفته است.

دکتر مهدی کارگریان در حوزه ماده چگال نظری پژوهشگری شناخته شده در سطح بین المللی است. کسب جایزه ICTP و جایزه ابوریحان بیرونی فرهنگستان علوم ایران از جمله دستاوردهای دیگر دکتر کارگریان می‌باشد.

گفتنی است این عنوان به داورانی اعطا می‌شود که نقش مهم و چشمگیری در داوری مقالات علمی APS داشته‌اند. این داوران از نظر کیفیت داوری و همچنین از نظر کمیت و بازه زمانی مناسب پاسخگویی عملکردی چشمگیر داشته‌اند.

شایان ذکر است پیش‌تر نیز از میان پژوهشگران ایرانی، دکتر وحید کریمی‌پور از دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف در سال 2013 به عنوان داور ممتاز APS معرفی شده بود.

https://www.sharif.edu/fa/web/news/article/21254388