* اطلاعیه مهم *

* اطلاعیه مهم *

* اطلاعیه مهم *

به اطلاع دانشجویان دوره دکتری می رساند:

آخرین مهلت دفاع از پیشنهاد پژوهشی در نیمسال 2-1401 تا ۲۹ شهریور می باشد البته عواقب انجام ثبت نام با تاخیر با پرداخت هزینه برعهده دانشجو می باشد .چنانچه دانشجو در زمان ترمیم موفق به ثبت نام در درس رساله نگردد برای ثبت نام با تاخیر می بایست هزینه پرداخت نماید.

آموزش دانشکده فیزیک

دانلود فایل