لیست دروس ارائه شده دانشکده فیزیک در نیمسال اول 1402-1403

لیست دروس ارائه شده دانشکده فیزیک در نیمسال اول 1402-1403

قابل توجه دانشجویان گرامی

برای اطلاع از لیست دروس دانشکده فیزیک در ترم جاری( نیمسال اول 1402-1403) و مکان تشکیل کلاسها به وبگاه دانشکده فیزیک  

" آموزش ---- >  لیست دروس ارائه شده دانشکده فیزیک در نیمسال اول 1402-1403

مراجعه نمایید .

دانلود فایل