تاریخ ارائه :
یکشنبه 6 خرداد 1403
ساعت ارائه :
13:30-15
مکان ارائه :
تالار جناب ( دانشکده فیزیک)
گذار فازهای کوانتومی و نظم توپولوژیک : بستری برای رایانش کوانتومی


 

سخنرانان

ابوالحسن واعظی

دانشکده فیزیک ، دانشگاه صنعتی شریف

دانلود فایل